Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai trao tặng 100 tấn xi măng
Cán bộ Công nhân viên Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai trong đợt du lịch 2016
Đoàn thanh niên CP xi măng Hoàng Mai tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo nhân dịp đón xuân Canh Dần 2010